The members

Staff

                     Apr. 1, 2018

 Director: Hiroshi SHIMIZU

 Vice-Director: Atsushi TORAMARU*

 

Professor Hiroshi SHIMIZU

Visiting

Professor

Yoshihisa IIO**

Associate

Professor

Satoshi MATSUMOTO
Takeshi MATSUSHIMA
Kohki AIZAWA
Research Fellow Azusa SHITO
Keita CHIBA

Senior Technician

Kazunari UCHIDA
Technician Risaku FUKUI

Research Technician

Yuko TSUKASHIMA

Administrative Assistant

Akiko TAMURA
Kanako KIMURA
Assistant Technician Hiroko KATAYAMA
Yuriko KOBACHI
Misuzu ISHIMOTO
Yui ODASAKI

 * : Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Sciences, Kyushu University
 **: Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Student

Doctor Course Rintaro MIYAMACHI
Megumi KAMIZONO
Kaori TSUKAMOTO
Agnis TRIAHADINI
Master Course Kenshin ISODA
Yuki KOGA
Ayaho MITSUOKA
Dan MURAMATSU
Saki WATANABE
Yuich IWASA
Tasuku HASHIMOTO
Yuto HAYASHIDA
Yuhei YUASA
Bachelor Course Yoshinosuke KAMIYA
Yuta KAWAMURA
Kanta MIYANO
Yuto YAMAMOTO
Haruna WATANABE
Ayumu OKUBO
Takumi MOTOKOSHI
Satoru ANIYA
Daiki GOSHIMA
Keishi OSUGA

NEWS